den 11 december 2019 Page Options

GDPR

Bästakund

GDPR - uppdaterade villkor

Det är viktigt för oss på GrimstorpsByggkomponentert AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dinapersonuppgifter som. Därför vill vi informera dig om en viktig och positivuppdatering om hur vi kommer att hantera Dina personuppgifter.

GDPR är ettEU-direktiv som träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den befintligaPersonuppgiftslagen (PUL). Syftet med GDPR är att skydda integriteten och öka

rättigheterna förden enskilde vid behandling av personuppgifter.

Med anledning av den nya GDPR lagenuppdaterar vi hanteringen av våra kunders uppgifter. Du kan när som helst få sevilka uppgifter vi lagrar om Dig och hur vi hanterar dessa.

Genomatt fortsätta vara kund samtycker du till att vi behandlar dinapersonuppgifter.

Omdu inte godkänner, ber vi dig att kontakta oss för återkallelse av samtycke.
Vi garanterar att vi aldrig kommer att sälja dina uppgifter vidare.

Videventuella frågor kring behandling av dina

personuppgifterber vi er vänligen att kontakta oss.

Grimstorps Byggkomponenter AB

Tel. 0380-70199, E-mail: info@gbkab.se


Antal visningar (1291)

Aktuellt

2018-10-08:
Montage i Eksjö
Vi fortsätter med leveranser av ett bostadsområde i ...
2018-05-25:
GDPR
2017-10-06:
Leverans till Tiraholm
Under v.41 levererade vi stommen till ett hotell. Detta ...
2017-08-23:
LågenergiHus leverans
Under v.34 levererade vi ytterligare en husstomme till ...
Copyright 2011 Grimstorps Byggkomponenter AB